Nurol Makina
Anasayfa
Kurumsal
Ürünler
İnsan Kaynakları
Haberler
Galeri
İletişim
Site Haritası
İK Politikası PDF Yazdır e-Posta

İnsan Kaynakları politikamızın ana ilkeleri şunlardır:

  1. Şirketimizde hedefe odaklı nitelikli kadroların oluşması için çağdaş yönetim anlayışının benimsenmesini sağlamak ve şirketimizin hedeflerini ve performansını tam olarak destekleyecek şekilde  bu anlayışın uygulanmasına katkıda bulunmak,
  2. Nitelikli insan gücünü oluşturmak, geliştirmek ve sürekliliğini sağlamak,
  3. Personelin eğitim, yetenek, bilgi ve becerisine göre uygun çalışma şartları ile yetişme ve gelişme yönünde eşit olanaklar sağlamak,
  4. Performansa dayalı değerlendirme yaparak azami verimin elde edilmesini, çalışanların teşvik edilmesini ve emeğin karşılığının alınmasını sağlamak,
  5. Yönetim kademeleri ile çalışanlar arasında, saygıyı, kuruma bağlılığı ve çalışma isteğini artırıcı, huzurlu ve verimli bir çalışma ortamı ve  beşeri ilişkiler kurulmasını sağlamak,
  6. Her kademede, verimliliği artırıcı ve iş güvenliğini sağlayıcı koşulların oluşmasını sağlamak,
  7. Çalışanların moral seviyesini yüksek tutmak,
  8. Yetkili organlarca onaylanan kadrolar dahilinde personel çalıştırmak.