Kurumsal

Scroll Down
40 yılı aşkın mühendislik deneyimiyle...

Nurol Makina ve Sanayi A.Ş, Nurol Holding bünyesinde faaliyet gösteren bir şirket olarak anahtar teslimi endüstriyel tesisler kurmak, çelik konstrüksiyon ve makina imalatı konularında büyük ölçekli taahhüt işleri gerçekleştirmek üzere 1976 yılında kurulmuştur. Savunma Sanayii Müsteşarlığının kurulması ve ülkemizde savunma sanayi faaliyetlerinin başlamasından sonra savunma sanayi alanında da faaliyetlere başlamıştır.

Nurol Makina, 1992 yılında, Sincan Birinci Ankara Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan tesislerini faaliyete başlamıştır. Halen 65.000 m2’lik açık ve 25.000 m2’lik kapalı alana sahip olan Nurol Makina, bugüne kadar birçok önemli proje gerçekleştirmiş olup, tecrübeli kadrosu ile faaliyetlerine devam etmektedir. Teknolojik imkan ve kabiliyeti yüksek olan Nurol Makina yüksek tasarım tecrübesi ve gelişmiş tasarım altyapısı ile deneyimli mühendislik iş gücünün yanı sıra,
 • Gelişmiş test ve ölçüm ekipmanları,
 • Dört ve beş eksenli CNC tezgahlar,
 • Büyük boy lazerler ve plazma kesme tezgahları,
 • Yatay ve dikey torna tezgahları,
 • Biri 2000 tonluk olmak üzere çeşitli kapasitelerdeki hidrolik ve eksantrik presler,
 • 3D Koordinat ölçü tezgahı (CMM) ve çok çeşitli ölçüm aletleri,
 • Alüminyum ve çelik kaynak (TIG, MWIG/MWAG) hatları,
 • Çeşitli kaynak ekipmanları,
 • Kaynak Rotatörleri,
 • Boyahane,
 • Montaj hatları,
 • Tahribatsız muayene olanağı (X-ray, ultrasonik muayene, vb.),
 • Araç test parkuru ve havuzu

imkanları ile gelişmiş tasarım ve üretim kabiliyeti sahiptir.

Nurol Makina’da tasarım ve üretim, ileri düzey mühendislik yazılımları yardımı ile yapılmaktadır. Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD), Bilgisayar Destekli Üretim (CAM), İşletme Kaynak Planlaması (ERP) sistemleri ve ileri teknolojilere sahip makina ve test altyapısı ile sektöre yüksek kalitede ürünler sunmaktadır.

Günümüzde, savunma sanayindeki 25 yılı aşkın tecrübesi ve yüksek kabiliyetleri ile Nurol Makina; 4x4 segmentinde Zırhlı Muharebe Aracı, Zırhlı Personel Taşıcı ve Özel Amaçlı Platformların özgün sistem tasarımları yapmakta ve üretimini gerçekleştirmektedir.
Ayrıca zırhlı araçlar için silah kulesi, civatalanabilir ilave zırh çelikleri, komuta ve nişancı kupolaları, KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer) sistem çözümleri de Nurol Makina faaliyetleri içinde yer almaktadır.
Nurol Makina, tasarım ve üretimini yaptığı ürünlerin uluslararası kalite ve askeri standartlara uygun olarak kalifikasyonuna da önem vermektedir. Yenilikçi ürünler geliştirilirken ürünlerde yerlilik oranının en üst düzeye çıkarılması amacıyla da çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca, ürünün tasarımı safhasında başlayan ve ömür devri boyunca devam eden lojistik destek konsepti de Nurol Makina tarafından önem verilen hususlardan birisidir. Kullanıcıdan gelen geri bildirimlere gösterilen hassas yaklaşım ve sistemlerin ömür devri boyunca sağlanan bakım & onarım hizmetleri, Nurol Makina ile kullanıcı arasındaki bağı sağlamlaştırarak kullanıcı memnuniyetini sağlanması konusunda önemli yer tutmaktadır.

Nurol Makina, mevcut ve yeni ürünleri ile savunma ve anayurt güvenliği alanlarında, başta Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü ihtiyaçlarının karşılanması olmak üzere yurt içi ve yurt dışı faaliyetlerini arttırarak devam ettirmektedir.

Misyonumuz

Ülkemizde ve ülkemizin dahil olduğu çevre bölgelerde (Orta Doğu, Afrika, Orta Asya ve Doğu Avrupa) sayısı, şiddeti ve karmaşıklığı giderek artan çatışma ortamında güvenlik güçlerinin görevlerini güven içinde ve etkin olarak yerine getirmeleri ihtiyacı.

Vizyonumuz

Yurt içinde her askeri ve emniyet biriminde Nurol Makina araçlarının olmasını sağlamak,

Yurt dışında ise 20 ülkenin envanterinde 3,000 adetin üzerinde araç olmasını sağlamak

Değerlerimiz

 

Atatürk ve Vatan Sevgisi

Atatürk’ün bizlere gösterdiği Türk halkının muasır medeniyet seviyesine ulaşılması hedefi yolculuğunda,

NMS olarak çalışmalarımızda bilimi ve aklı referans alırız.

Paydaş Memnuniyeti

Tüm paydaşlarımızın NMS ile çalışarak;

Adil bir mali bedel karşılığında iyi bir ürün ve hizmet aldıklarının farkında olmalarını NMS ile çalışmış olmaktan memnun olmalarını hedefleriz.

Çalışan Memnuniyeti

Çalışanlarımız, rekabet gücümüzün en değerli parçasıdır.

 • Profesyonel bir çalışma ortamında,
 • Yaptıkları işten mutlu olmaları ve NMS ile gurur duymaları,
 • Satış/karlılık performansımızın imkan verdiği seviyede maksimum gelir kazanmaları.

İş Güvenliği ve Çevre

Çalışanlarımızın;

Sağlıklı ve güvenilir ortamda çalışmaları

Çalışmalarımızın;

Çevreye zarar vermeyecek şekilde yürütülmesi

Hayal gücü ve Yaratıcılık

Yüksek rekabet ortamında farklılaşmak için Mesleki uzmanlığımızı ve Tecrübemizi Hayal gücü ve Yaratıcılık ile birleştiririz.

Sürekli İyileşme ve İnovasyon

Yüksek rekabet ortamında sürdürülebilir başarı için

 • Performans artırımı
 • Ömür boyu maliyetin düşmesi
 • Teslimat sürelerimizin kısalması

Teknoloji Kullanımında Öncü

Yüksek rekabet ortamında sürdürülebilir başarı için teknolojik yeniliklerin özgün araç tasarımlarımıza, araç alt sistemlerine, süreçlerimize uygulanması.

 
Nurol Makina ve Sanayi A.Ş.’nin Kalite Prensibi, geliştirdiği ve ürettiği tüm ürünler için sözleşmelerde yer alan gerekleri ve müşteri isteklerini maksimum düzeyde sağlamaktır. Bu temel prensip çerçevesinde sürekli gelişmeye açık olan mevcut Kalite Yönetim Sistemimizin gereklerini titizlikle uygulamak suretiyle güvenilir ve mükemmel ürünü yaratmak, uygunluğunu doğrulamak ve müşteriye sunmak temel amacımızdır.

İSG ve Çevre Politikamız

Nurol Makina Sanayi A.Ş. (NMS) olarak; çevre yönetim sistemi etkileşimlerini gözden geçiren, çevreyi koruma bilincini tüm paydaşlarına aşılamayı görev ve sorumluluk olarak gören ve tüm iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenebilir olduğu inancıyla gereken bilinç ve kültürün oluşturulması hedefi ile hareket etmekteyiz.

Bu doğrultuda;

 • Yasal mevzuat ile ulusal ve uluslararası ilgili tüm standartlara uymayı,
 • Tüm İSG tehlikelerimizi ve çevre boyutlarımızı sürekli gözden geçirerek kontrol altına almayı ve olası tüm İSG ve çevre risklerini minimize etmeyi,
 • Her zaman yeniliklere açık olmayı temel felsefemiz olarak benimseyerek İSG ve çevre performansını sürekli iyileştirmeyi ve yapılan iyileştirmeleri sürdürebilir kılmayı,
 • İSG ve çevre bilincini tüm çalışanlarımızda yükseltmek için eğitimler, çalıştaylar, seminerler gibi çeşitli faaliyetler düzenleyerek kalıcı bir şirket kültürü oluşturmayı,
 • Çalışanlarımızın, alt yüklenicilerin, stajyerlerin ve ziyaretçilerin sağlıklı ve güvenli; çevreye duyarlı bir işyerinde bulunmasını sağlamak ve herkesin sağlığını korumak ve geliştirmek için gerekli faaliyetleri yürütmeyi,
 • Kaynakların verimli kullanımı ve etkin bir atık yönetimi ile çevre dostu bir yaklaşımı benimseyerek, çevreye verilen zararı en aza indirmeyi,
 • Çevresel etkilerin, yaşam döngüsü içerisinde istem dışı şekilde artmasını önleyecek bir yaklaşım kullanarak, kuruluşun ürün ve hizmetlerinin; tasarımının, imalatının, dağıtımının, tüketiminin ve elden çıkarılmasının kontrol edilmesi veya etkilemesini düzenlemeyi,
 • İnsana ve çevreye olan sorumluluklarımız konusunda tüm paydaşlarımızı bilinçlendirerek, katılımlarını sağlamayı bu amaç doğrultusunda eğitim ve çeşitli faaliyetler düzenlemeyi, taahhüt ederiz.

ENGİN AYKOL
GENEL MÜDÜR

 

Kalite Politikamız

Geliştirdiğimiz ve ürettiğimiz tüm ürünlerde, mühendislik ve teknolojinin imkânlarını kullanarak sektörün gereksinimlerini ve müşterinin beklentilerini uygulanabilir şartlar çerçevesinde maksimum düzeyde sağlamaktır.

Bu politika doğrultusunda, gelişmelere açık, kendini eğiten, paydaşlarının önerilerini dikkate alan, doğruları titizlikle uygulayan ve sürekli iyileştirilen bir Entegre Yönetim Sisteminin gerekliliği ortak anlayışımızdır.

Müşterilerimize vereceğimiz kaliteli ve güvenilir ürünlerimizin lojistik destek hizmetini ürün ömrü süresince aksatmadan sağlayarak müşteri memnuniyetini devamlı kılmak da şirket hedefimizdir.


ENGİN AYKOL
GENEL MÜDÜR

 
Loading